dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. صادرات به سوریه
اللغة العربیة
صادرات به سوریه

صادرات به سوریه

کشور سوریه بازار بکری برای صادرات محصولات ایرانی است با توجه به وضعیت کشور سوریه به دلیل تحریم‌های صورت گرفته و همچنین مصوبه هیئت دولت سوریه مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از ترکیه و از سویی دیگر رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای تولید شده در ایران، کالاها و محصولات و خدمات ایرانی توان رقابتی بالایی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی خود دارند.

برای صادرات به سوریه با بررسی‌های انجام شده، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی می‌توانند در حوزه‌های انرژی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع و تجهیزات زیر ساختی صنایع کشاورزی، دامی و غذایی که اولویت بیشتری را به خود اختصاص داده است اقدام نمایند. 

🔘برخی از فایل‌های مربوط به واردات و صادرات سوریه جهت بهره برداری