اللغة العربیة

ارتباط با ما

کاربران گرامی برای برقراری تماس با ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید

  نشانی ما:
دفتر ایران: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان نهم، پلاک5
 مکتب سوریا: دمشق، مزة فیلات غربیة، شارع المقدادبن عمرو، مقابل المحاربین القدماء و ضحایا الحرب

تلفن دفتر ایران:   00982188719070
تلفن دفتر سوریه:
00963116115896


آدرس پست الکترونیک info@syriran.ir