اللغة العربیة
نمایشگاه های ایران

نمایشگاه های ایران


هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو   ۱۴۰۲

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران
در سوریه

نمایشگاه فرش دستباف ایران

       "هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات

              ولوازم خودرو  ۱۴۰۲"

 🗓زمان: ۲۲ تا ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

     زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

.

   "نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران                               در سوریه"

       🗓زمان:  17 تا 23 اکتبر ۲۰۲۳

       📍مکان: مرکز تجاری ایران در کشور سوریه -
                دمشق (آفاق االمستقبل)

.

 

           "نمایشگاه فرش دستباف ایران"

    🗓زمان:  1 تا 7 شهریور 1402

    📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

     زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

 

.

  بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محصولات، مواد         اولیه و ماشین آلات شیرینی و شکلات

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان

دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و  صنایع وابسته

  "بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محصولات، مواد اولیه و ماشین آلات شیرینی و شکلات"

🗓زمان: 16 تا 19 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

  "بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات آرد و نان"

🗓زمان: 16 تا 19 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

  "دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته"

🗓زمان: 16 تا 19 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

       هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران بلاست

هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار ، ایمنی ،آتش نشانی ، مدیریت بحران وامداد ونجات

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی

  "هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران بلاست"

🗓زمان: 26 تا 29 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

  "هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار ، ایمنی ،آتش نشانی ، مدیریت بحران وامداد ونجات"

🗓زمان: 13 تا 16 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

  "بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی"

🗓زمان: 2تا 2مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

    یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

دهمین نمایشگاه بین المللی کفش، کیف، چرم و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و تجهیزات وابسته

"یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران"

🗓زمان: 23 تا 26 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

"دهمین نمایشگاه بین المللی کفش، کیف ، چرم و صنایع وابسته"

🗓زمان: 23 تا 26 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

"سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین وتجهیزات وابسته"

🗓زمان: 23 تا 26 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.""

"نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندسازی، خدمات بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته"

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته

"نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندسازی، خدمات بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته"

🗓زمان: 13 تا 16 آزر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

"پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته"

🗓زمان: 3 تا 6 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.