اللغة العربیة
شرکت "الاتحاد" پلاستیک، تولید گرانول های پلی وینیل کلراید (PVC) پلاستیکی شده و غیرپلاستیک شده