اللغة العربیة
نمایشگاه های سوریه

نمایشگاه های سوریه

.

. 

نمایشگاه های سوریه طی سال 2024

بیست و هشتمین کنفرانس علمی انکولوژی انجمن پزشکی سوریه

"بیست و هشتمین کنفرانس علمی انکولوژی انجمن پزشکی سوریه"

🗓زمان:14 تا 16 دسامبر 2023

📍مکان: حلب - هتل شرایتون حلب

      نمایشگاه خان الحریر

شانردهمین نمایشگاه بین المللی کفش وصنایع جرم سیلا

هشتم نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

بزرگترین رویداد های اقتصادی در شهر حلب در بیش از 20 سال گذشته

"نمایشگاه خان الحریر"

اتاق صنعت حلب نمایشگاه تخصصی صادرات 

"نمایشگاه خان الحریر" برگزار خواهد کرد.

پاییز/زمستان 2023-2024
پوشاک، منسوجات، چرم و لوازم تولید

🗓زمان: ۲۴ - ۲۷ اگوست ۲۰۲۳

📍مکان: زمین شهر ورزشی حمدانیه - حلب

"شانردهمین نمایشگاه بین المللی کفش وصنایع جرم سیلا"

🗓زمان:  21 تا 24 شهریور 1402

📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق -
    نزدیک فرودگاه

     زمان بازدید: 3 عصر الی 9 شب

.

.

.

.

.

.

 

"هشتم نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه"

  🗓زمان:  ۲۷ اگوست تا اکتبر ۲۰۲۳

  📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق -
    نزدیک فرودگاه

.

.

.

.

.

.

         نمایشگاه صنایع دارویى سوریه

 نمایشگاه ساختمان عربی "ارابیکس"

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در سوریه

 "نمایشگاه صنایع دارویى سوریه"

  🗓زمان:  13 تا 14 مهر ماه 1402

📍مکان: هتـل شیراتون حلب

.

.

"نمایشگاه ساختمان عربی "ارابیکس""

🗓زمان: 20 تا 23 مهر ماه 1402

📍مکان: هتل شیراتون در حلب

"نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در سوریه"

🗓زمان:  15 مهر تا 1 آبان 1402

  📍مکان: مرکز تجاری ایران در کشور سوریه - دمشق (آفاق االمستقبل)

.

نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه وصنایع وابسته

نمایشگاه‌ بین‌المللی صنایع زیبایی و مراقبتی بدن

نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی و آزمایشگاهی

"نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه وصنایع وابسته"

  🗓زمان:  30 مهر تا 3 آبان ماه 1402

  📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق

برای اطلاعات خدمات نمایشگاهی (برنامه سفر،..... سایر خدمات) روى تصویر نمایشگاه کلک کنید
.

.

"نمایشگاه‌ بین‌المللی صنایع زیبایی و مراقبتی بدن"

🗓زمان:  30 تا 3 آبان 1402

  📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق - نزدیک فردگاه

..

.

.

"نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی و آزمایشگاهی"

🗓زمان: 11 تا 14آبان ماه 1402

📍مکان: هتل شیراتون حلب

.

.

.