اللغة العربیة
نمایشگاه های سوریه

نمایشگاه های سوریه

.
      نمایشگاه خان الحریر

هشتم نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه و صنایع وابسته

بزرگترین رویداد های اقتصادی در شهر حلب در بیش از 20 سال گذشته

"نمایشگاه خان الحریر"

اتاق صنعت حلب نمایشگاه تخصصی صادرات 

"نمایشگاه خان الحریر" برگزار خواهد کرد.

پاییز/زمستان 2023-2024
پوشاک، منسوجات، چرم و لوازم تولید

🗓زمان: ۲۴ - ۲۷ اگوست ۲۰۲۳

📍مکان: زمین شهر ورزشی حمدانیه - حلب


هشتم نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

  🗓زمان:  ۲۷ اگوست تا اکتبر ۲۰۲۳

  📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق -
    نزدیک فرودگاه

..

..

..

..

..

..

..

نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه وصنایع وابسته
  🗓زمان:
  30 مهر تا 3 آبان ماه 1402

  📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق

.نمایشگاه ساختمان عربی

برای اطلاعات خدمات نمایشگاهی (برنامه سفر،..... سایر خدمات) روى تصویر نمایشگاه کلک کنید
.

.

.

       نمایشگاه صنایع دارویی سوریه

نمایشگاه بین المللی صنعتی

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در سوریه

نمایشگاه صنایع دارویى سوریه

  🗓زمان:  5 - 6 اکتبر ۲۰۲۳

           13 - 14 مهر 1402

📍مکان: هتـل شیراتون حلب

.

.

نمایشگاه بین المللی صنعتی

  🗓زمان:  12 تا 15 اکتبر ۲۰۲۳

  📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق -
    نزدیک فرودگاه

.

.

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در سوریه

🗓زمان:  15 مهر تا 1 آبان 1402

  📍مکان: مرکز تجاری ایران در کشور سوریه - دمشق (آفاق االمستقبل)

.

.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کفش و صنایع چرم سیلا

شانردهمین نمایشپاه بین المللی کفش وصنایع جرم سیلا

🗓زمان:  21 تا 24 شهریور 1402

  📍مکان: شهر نمایشگاهی دمشق -
    نزدیک فرودگاه

     زمان بازدید: 3 عصر الی 9 شب

.

.