اللغة العربیة
پروژه سرمایه گذاری گردشگری برای سایت ام الطیر

پروژه سرمایه گذاری گردشگری برای سایت ام الطیر

شرح پروژه:
• در شمال شهر لاذقیه قرار دارد و در 33 کیلومتری آن قرار دارد.
• از تمامی جاده ها به راحتی قابل دسترسی است
• منتهی به و از دو محور قابل دسترسی است:
1 - لاذقیه - کسب - ام.الطیور
2 - ساحل آبی - کسب ام الطیور

برنامه سرمایه گذاری پیشنهادی:
• کلبه های دو ستاره با ظرفیت 200 تخت و چادر
• دارای شخصیت محبوب
• مرکز تفریحی توریستی که شامل: رستوران و کافه تریا به همراه دو ستاره می باشد
• یک مجتمع تجاری که از 15 درصد مساحت طبقات مجاز تجاوز نکند
• مدیریت ساحل (منهول - دوش - خدمات ...)
• گردهمایی استادیوم های ورزشی

آدرس: کسب - ام الطیور - املاک / 1298 - 1297 / با مساحت 35 هکتار با احتساب منطقه ساحلی