dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت مسافربری خط شمالی داخل شهرحلب
اللغة العربیة

سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت مسافربری خط شمالی داخل شهرحلب

آدرس:

شهر حلب، خط شمالی  داخل شهر حلب.

شرح پروژه:

مشارکت در خرید شرکت حمل و نقل مسافر، دارای مجوز هاى لازم برای کار در خط مسافر برى دایره ای شمالی  داخل شهر حلب.

تعداد اتوبوس های این شرکت 35 اتوبوس مسافربری داخلی از نوع تایگر می باشد که یکی از بهترین اتوبوس های ساخت کشور چینی مدل 2009 است.

قیمت هر اتوبوس 35000 دلار است و قرارداد شامل خرید تمام اتوبوس ها این شرکت به قیمت 1225000 دلار است.

یک سرمایه گذار سوری وجود دارد که می تواند 500000 دلارسهام داشته باشد پیشنهاد داد که یک سرمایه گذار با مبلغ 700000 دلار به صورت مشارکت با او دارایی این شرکت را بخرند.

محاسبه سود پروژه:

 • این شرکت دارای 35 اتوبوس مسافر بری داخلی است و می توانند از 30 اتوبوس فقط برای انجام این کار استفاده نماید.
 • هر اتوبوس روزانه 1000بلیت می فروشد که قیمت آن 1000 لیر سوری می باشد.
 • 1000 بلیط * 1000 لیر= 1000000 ل.س. درآمد هر اتوبوس در روز
 • 1,000,000 * 30 = 30,000,000 ل.س درآمد سی اتوبوس در روز
 • 30,000,000 * 365 روز (یک سال) = 10,950,000,000 درآمد سالانه.
 • 60% مبلغ به عنوان هزینه های عملیاتی محاسبه می شود
 • 40% سود خالص از این شرکت = 4,380,000,000 سود خالص در سال.

مشوق ها وامتیازات

 • بازیابی سرمایه پروژه در مدت 4 سال از شروع راه اندازی آن شرکت.
 • ١٠٠ لیتر گازوئیل برای هر اتوبوس با قیمت یارانه ای 2000 لیر سوری.
 • نیروی انسانی (رانندگان اتوبوس)، پارکینگ اتوبوس ها و مرکز تعمیرات با تکنسین، مهندس و مکانیک موجود می باشد.
 • امکان انتقال این شرکت به شهرهای دیگر کشور سوریه فراهم است.
 • امکان افزایش تعداد اتوبوس ها بر اساس اصلاح مجوز.
 • امکان بهره برداری از اتوبوس های یدکی به عنوان ماموریت سفر بین شهری در محدوده مجوز تغییر خط.