اللغة العربیة
پروژه کاخ‌های قرماطه

پروژه کاخ‌های قرماطه

شرح پروژه
سرمایه گذاری سایت کاخ‌های قرماطه به عنوان خانه‌های کوهستانی، براساس سیستم BOT

ویژگی محل پروژه:
 • در فاصله 20 متر از جاده اصلی (سویدا - ذار الجبل - روستای ساله ) قراردارد.
• به جاده آسفالت کشاورزی که از دره مجاور می‌گذرد متصل است

دلایل راه اندازی پروژه:
• بازده بالا پروژه.
• وجود پروژه‌های تکمیلی.
• منابع استثنایی در دسترس است.
• تامین فرصت های شغلی

مشوق‌ها و امتیازات
تاییدیه‌های اولیه را دریافت کند
• رزرو ملک به مدت 45 سال.
• ارائه دهنده خدمات از نظر برق اما نه از نظر تلفن و آب و فاضلاب.
• تایید مالک پیشنهاد سایت تحت تصمیم تعیین شماره 200 مورخ 22/5/2005
• طرح املاک تایید شده شماره / 14 / T 5 / 1 / 2005
• طرح کلی سایت که نشان دهنده بخشی است که اداره به آن اختصاص یافته است -
• سایت خالی از هرگونه معارض،آماده برای تحویل است. سایت نیازی به ادغام املاک ندارد و روی یک ملک قراردارد.
• اظهارنامه صاحب سایت / با مسئولیت خود مبنی بر عدم وجود مطالبات مالی برای طرف دیگر که روی سرمایه گذاری از آن تاثیر بگذارد.
• ملک درخارج از طرح سازمانی طبق نامه شهرداری سویدا شماره 6632 مورخ 20/3/2006 قراردارد و شرایط مصوبه 198 طبق گزارش اداره گردشگری سویدا محقق می‌کند. و طبق نامه خدمات نشان داده شده که سایت در خارج حریم سایت‌های باستانی و نظامی قراردارد و مانعی برای ایجاد تاسیسات روی آن به نفع هر طرف و جود ندارد.
• معافیت‌ها و تسهیلات مقرر در مصوبه شماره / 186 / سال 1985 و دستورالعمل‌ها و اصلاحات اجرایی آن با توجه به نیاز پروژه و با تصویب وزارت گردشگری با توجه به نوع و سطح استقرار.
• پروژه از مفاد کلیه مصوبات صادره از شورای عالی گردشگری بهره‌مند می‌باشد و اصلاحات آن در خصوص موسسات گردشگری با توجه به نوع و سطح تاسیسات:
• فرمان تقنینی شماره / 23 /
• مصوبه شماره 2591 مورخ 28/12/2009
• قطعنامه شماره / 244 / مورخ 8/9/2008
• فرمان 23 سال 2010 در مورد پروژه های تله کابین
• مصوبه شماره / 2307 / مورخ 2018/06/11
• قطعنامه شماره / 187 / مورخ 4/6/2007
• مفاد مصوبه شورای عالی گردشگری شماره / 198 / برای سال 1987

مدت راه‌اندازی پروژه: سه سال

 آدرس کاخ‌های قرماطه: السویدا، ملک شماره 751، منطقه املاک السویدا، تپه کوه شماره / 7 /

فایل های ضمیمه