اللغة العربیة
پروژه کارخانه لاستیک سازی افامیا - حما

پروژه کارخانه لاستیک سازی افامیا - حما

موقعیت جغرافیایی پروژه در استان حما

مختصات تقریبی محدوده پروژه

35.126727

N

36.810261

E

کارخانه لاستیک‌سازی (تایر) افامیا، این کارخانه به عنوان تنها کارخانه لاستیک‌سازی خودروهای سبک و نیمه سنگین در سوریه است که تولید آن به دلیل به روز نشدن تکنولوژی در سال 2011 متوقف شد. ظرفیت اسمی این کارخانه 14000 تن در سال بود و تولیدات این کارخانه در زمان فعالی حدود 25 % سهم بازار را پوشش می‌داد.
نام برند تجاری لاستیک تولید شده «افامیا » بوده، که علاوه بر مصرف داخلی سوریه به مصر، عراق و سودان نیز صادر می‌گردید. شرکت دولتی تایر افامیا متعلق به مؤسسه عمومی صنایع شیمیایی و به وزارت صنعت در جمهوری عربی سوریه است. دولت سوریه قصد دارد تا از طریق بکارگیری سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی کارخانه مذکور را از طریق مدرن‌سازی خطوط قبلی و ایجاد ظرفیت اضافی یا ایجاد خطوط جدید فعال نماید.
مساحت زمین کارخانه حدود 58 هکتار است و بخش ابنیه سرپوشیده آن حدود 10 هکتار می‌باشد. این کارخانه سالم بوده و در اثر جنگ هیچ آسیبی ندیده است. کارخانه مذکور دولتی بوده و می توان با استفاده از این موضوع ، به راحتی سهم مناسبی از بازار سوریه را کسب کرد.
هدف دولت سوریه از بازسازی و نوسازی مجموعه تایرسازی افامیا، ارتقای ظرفیت تولید حداقل و حداکثر 27 تا 50 هزار تن در سال تولید تایر در انواع و سایزهای مختلف می‌باشد که 9000 تن آن با تقوی و اورهال تجهیزات موجود و مابقی آن با ورود تجهیزات، تکنولوژی و فناوری‌های جدید به صورت مشارکتی و سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد. بدیهی است پیشنهاد فنی و مالی توسط سرمایه‌گذار ارائه خواهد شد. فلذا ظرفیت تولید نهایی در فرآیند مذاکرات قراردادی با دولت سوریه نهایی خواهد شد. 

آدرس محل کارخانه: سوریه، استان حما، شهر حما، ابتدای جاده السلمیه، کارخانه لاستیک سازی افامیا

فایل های ضمیمه