اللغة العربیة
نمایشگاه های ایران

نمایشگاه های ایران


"اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن"

🗓زمان: ۲ تا ۵ بهمن ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو   ۱۴۰۲

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران
در سوریه

نمایشگاه فرش دستباف ایران

       "هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات

              ولوازم خودرو  ۱۴۰۲"

 🗓زمان: ۲۲ تا ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

     زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

.

   "نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران                               در سوریه"

       🗓زمان:  17 تا 23 اکتبر ۲۰۲۳

       📍مکان: مرکز تجاری ایران در کشور سوریه -
                دمشق (آفاق االمستقبل)

.

 

           "نمایشگاه فرش دستباف ایران"

    🗓زمان:  1 تا 7 شهریور 1402

    📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

     زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

 

.

  بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محصولات، مواد         اولیه و ماشین آلات شیرینی و شکلات

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان

دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و  صنایع وابسته

  "بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محصولات، مواد اولیه و ماشین آلات شیرینی و شکلات"

🗓زمان: 16 تا 19 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

  "بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات آرد و نان"

🗓زمان: 16 تا 19 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

 

  "دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته"

🗓زمان: 16 تا 19 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

 

       هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران بلاست

هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار ، ایمنی ،آتش نشانی ، مدیریت بحران وامداد ونجات

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی

  "هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران بلاست"

🗓زمان: 26 تا 29 شهریور ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

  "هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار ، ایمنی ،آتش نشانی ، مدیریت بحران وامداد ونجات"

🗓زمان: 13 تا 16 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

 

  "بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی"

🗓زمان: 2تا 2مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

 

    یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

دهمین نمایشگاه بین المللی کفش، کیف، چرم و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و تجهیزات وابسته

"یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران"

🗓زمان: 23 تا 26 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

"دهمین نمایشگاه بین المللی کفش، کیف ، چرم و صنایع وابسته"

🗓زمان: 23 تا 26 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

"سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین وتجهیزات وابسته"

🗓زمان: 23 تا 26 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.""

نمایشگاه بین المللی طلا،نقره،جواهرات،گوهرسنگ ها،ساعت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته

هفدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته

"نمایشگاه بین المللی طلا،نقره،جواهرات،گوهرسنگ ها،ساعت،ماشین آلات و تجهیزات وابسته"

🗓زمان: 25 تا 28 مهر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

زمان بازدید: 15 تا 21

"پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش‌ها، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته"

🗓زمان: 3 تا 6 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

"هفدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی،ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته"

🗓زمان: 13 تا 16 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

.

       چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ودندانپزشکی آزمایشگاهی، بیمارستانی و صنایع وابسته

    "چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو"

🗓زمان: 13 تا 16 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"هفدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای"

🗓زمان: 13 تا 16 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ودندانپزشکی آزمایشگاهی، بیمارستانی و صنایع وابسته"

🗓زمان: 17 تا 20 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد

زمان بازدید: 15 ظهر تا 20 شب

بیست ودومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی (صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت) دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

"بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران"

"بیست ودومین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی (صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت)"

🗓زمان: 23 تا 26 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو"

🗓زمان: 23 تا 26 آبان ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران"

🗓زمان: 29 آبان تا 2 آذر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(ایران متافو)

"نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندسازی، خدمات بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته"

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبگاری

"بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(ایران متافو)"

🗓زمان: 3 تا 6 آذر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندسازی، خدمات بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته"

🗓زمان: تا 6 آذر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"بیست وسومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبگاری"

🗓زمان: 13 تا 16 آذر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

هفتمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی وصنایع وابسته

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندسازی، خدمات بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته

سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

"هفتمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی وصنایع وابسته"

🗓زمان: 13 تا 16 آذر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندسازی، خدمات بازاریابی، زنجیره صادرات و صنایع وابسته"

🗓زمان: 13 تا 16 آذر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"سی امین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته"

🗓زمان: 22 تا 25 آذر ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

اولین نمایشگاه بین المللی ایران کمیکال (صنایع و مواد شیمیایی)

پنجمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، فروشگاه های زنجیره ای رویکردهای نوین صنعت خردهفروشی وصنایع وابسته

"هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل"

"اولین نمایشگاه بین المللی ایران کمیکال (صنایع و مواد شیمیایی)"

🗓زمان: 2 تا 5 دى ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

"پنجمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، فروشگاه های زنجیره ای رویکردهای نوین صنعت خردهفروشی وصنایع وابسته"

🗓زمان: 2 تا 5 دى ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

"هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل"

🗓زمان: 2 تا 5 دى ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان بازدید: ۸ صبح تا ۱۵ عصر

اولین نمایشگاه بین المللی سازه های فولادی و صنایع، ماشین آلات و خدمات مهندسی وابسته (ایران استیل فاب)

"اولین نمایشگاه بین المللی سازه های فولادی و صنایع، ماشین آلات و خدمات مهندسی وابسته (ایران استیل فاب)"

🗓زمان: 2 تا 5 دى ماه ۱۴۰۲

📍مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران