اللغة العربیة

پروژه سرمایه‌گذاری در صنعت کود آلی - السویدا، شهرک صنعتی، منطقه ام الزیتون

شرح پروژه:
تولید کودهای آلی غنی از تمام عناصرلازم برای خاک و در نسبت‌های متعادل

دلایل راه اندازی پروژه:
• یکی از پروژه‌های اولویت دار در این مقطع

• تامین نیاز کشاورزان به کود در این مقطع
• تقاضای محلی و جهانی بالا
• رشد مورد انتظار جمعیت
• ایجاد / 70 / فرصت شغلی برای نیروی کار متخصص و غیرتخصص بومی
• منابع استثنایی در دسترس است
• وجود پروژه‌های تکمیلی
• انتظار بازده مالی بالا از پروژه، و بازیابی سریع سرمایه
• مقدار واردات کود برای بخش خصوصی در سال 2019 معادل 25763/تن بوده است

مشوق‌ها و امتیازات:
کلیه مشوق‌ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه‌گذاری در صورتی که فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

امکانات ویژه:
• مجوزهای اولیه دارد
• امکان اخذ وام‌های صنعتی فقط با ضمانت زمین کارخانه
• تامین زیرساخت‌های پروژه در شهرک صنعتی
• تهیه زمین لازم جهت تأسیس کارخانه در منطقه صنعتی ( قیمت هر متری 8960 لیر سوریه)
• تأمین انرژی برقی بدون وقفه در شهرک صنعتی
• صدور مجوزها توسط سازمان منطقه صنعتی السویداء و طبق اصل یک پنجره بدون تأخیر و با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری
• اعطای وام های صنعتی توسط بانک های دولتی معادل 50٪ از ارزش پروژه
هزینه تخمینی 70 میلیون لیر سوریه
مدت زمان راه اندازی پروژه 2 سال

آدرس: السویدا، شهرک صنعتی، منطقه ام الزیتون