dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. پروژه تله کابین السویداء - حوران
اللغة العربیة
پروژه تله کابین السویداء - حوران

پروژه تله کابین السویداء - حوران

شرح پروژه:
استقرار تله کابین توریستی در سرزمین ام حوران که متعلق به شهرداری سویدا بر اساس سیستم BOT. از ویژگی‌های سرزمین ام حوران در شرق شهر سویدا و در مسیر جاده اصلی السویداء - ذارالجبل - صلا و در فاصله ای / 17 / کیلومتر از مرکز شهر قرار دارد.

دلایل راه‌اندازی پروژه:
• تقاضای محلی و جهانی بالاست.
• رشد مورد انتظار جمعیت.
• بازده بالای مورد انتظار برای پروژه.
• وجود پروژه‌های تکمیلی.
• منابع استثنایی موجود

مشوق‌ها و امتیازات:
1.تحویل ملک برای 99 سال
2 تاییدیه های اولیه اخذ شده
3. ارائه مجوزهای لازم
4. دارای زیرساخت برق و متصل به شبکه جاده است اما زیر ساخت تلفن، آب، و فاضلاب ندارد .
5- یک نقشه وجود دارد که قسمتی پیشنهادی برای تخصیص آن به اداره نشان داده می‌شود، و همچنین طرح امصوب اتصال آن به جاده صادره از خدمات فنی موجود است.
6- ملک درخارج از طرح سازمانی طبق نامه شهرداری سویدا شماره 6632 مورخ 20/3/2006 قراردارد و شرایط مصوبه 198 طبق گزارش اداره گردشگری سویدا محقق می‌کند. و طبق نامه خدمات نشان داده شده که سایت در خارج حریم سایت‌های باستانی و نظامی قراردارد و مانعی برای ایجاد تاسیسات روی آن به نفع هر طرف و جود ندارد
7. از مزایا، معافیت‌ها و تسهیلات مقرر در مصوبه شماره 186 سال 1985 و دستورالعمل‌ها و اصلاحات اجرایی آن با توجه به نیاز پروژه و با تایید وزارت گردشگری و با توجه به نوع و سطح تاسیس بهره‌مند است.
8. این پروژه با توجه به نوع تاسیسات و سطح آن از مفاد کلیه مصوبات شورای عالی گردشگری و اصلاحات آن در خصوص موسسات گردشگری بهره‌مند است.
9. فرمان تقنینی شماره 23
10. مصوبه شماره 2591 7 دی 1388
11. مصوبه شماره 244 مورخ 8/9/1387
12. فرمان 23 سال 2010 در مورد پروژه‌های تله کابین
13. مصوبه شماره 2037 مورخ 1397/11/6
14. مصوبه شماره 187 مورخ 6/4/1386
15. مفاد مصوبه شورای عالی گردشگری شماره 198 در برای سال 1987

مدت زمان راه اندازی پروژه:  2 سال

آدرس السویداء - حوران
دو ملک شماره: / 4090 / از منطقه املاکی ظهر الجبل شماره / 7/ به مساحت 29000 متر مربع،
و ملک شماره / 4123 / از منطقه املاکی ظهر الجبل / 7 / به مساحت 288000 متر مربع
هدف: فقط تخصیص / 71 / دونم.