اللغة العربیة
صادرات به سوریه

صادرات به سوریه

کشور سوریه بازار بکری برای صادرات محصولات ایرانی است با توجه به وضعیت کشور سوریه به دلیل تحریم‌های صورت گرفته و همچنین مصوبه هیئت دولت سوریه مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از ترکیه و از سویی دیگر رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای تولید شده در ایران، کالاها و محصولات و خدمات ایرانی توان رقابتی بالایی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی خود دارند.

برای صادرات به سوریه با بررسی‌های انجام شده، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی می‌توانند در حوزه‌های انرژی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع و تجهیزات زیر ساختی صنایع کشاورزی، دامی و غذایی که اولویت بیشتری را به خود اختصاص داده است اقدام نمایند. 

🔘برخی از فایل‌های مربوط به واردات و صادرات سوریه جهت بهره برداری