dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. شورای عالی سرمایه گذاری سوریه اجرای پروژه‌هایی را که مجوزهای سرمایه گذاری داده اند مطابق با قانون 18 پیگیری می‌کند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۱

شورای عالی سرمایه گذاری سوریه اجرای پروژه‌هایی را که مجوزهای سرمایه گذاری داده اند مطابق با قانون 18 پیگیری می‌کند.

شورای عالی سرمایه گذاری سوریه در جلسه دیروز خود به ریاست مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر سوریه، اجرای پروژه‌هایی را که طبق قانون شماره (18) سال 2021 مجوز سرمایه گذاری دریافت کرده بودند، و مراحلی که هر پروژه به آن رسیده است، پیگیری کرد.
شورای عالی سرمایه گذاری سوریه اجرای پروژه‌هایی را که مجوزهای سرمایه گذاری داده اند مطابق با قانون 18 پیگیری می‌کند.


با توجه به اینکه تعداد پروژه‌های که مجوز سرمایه گذاری تاکنون گرفته اند به 124 پروژه با هزینه 5400 میلیارد لیر رسیده اند، ودر بخش های خدماتی، کشاورزی، گردشگری، بهداشتی، صنعتی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل و نقل توزیع شده اند، وپیش بینی می‌شود که 10792 فرصت شغلی را فراهم خواهند کرد.

تعداد پروژه‌های که از ابتدای سال جاری تاکنون به آن مجوز سرمایه گذاری اعطا شده است به 47 پروژه وبا هزینه ای بالغ بر 2345 میلیارد لیره رسیده است و 3964 فرصت شغلی ایجاد می‌کند. این امر نشان دهنده افزایش تقاضا برای ایجاد پروژه‌های سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مهندس عرنوس با تاکید براهمیت هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط در زمینه پروژه‌های فرابخشی با هدف ارائه بهترین فرمول برای هر پروژه، و با اشاره بر ضرورت مطالعه و تحلیل ماهیت پروژه‌های سرمایه گذاری تاکید کرد. ، به هدف هدایت سرمایه گذاری برای رفع نیازهای رو به رشد می‌باشد، به گونه ای که امکان سنجی اقتصادی فرآیند سرمایه گذاری را تضمین کند.

نخست وزیر بر اهمیت تقویت نقش سازمان سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری از طریق تشدید ارتباط با فعالان اقتصادی و بازرگانان داخل و خارج سوریه بیان کرد و با تاکید بر اهمیت تمرکز بر پروژه‌هایی که ارزش افزوده به دست می آورند، از جمله پروژه‌های حمل و نقل داخلی، به موازات علاقه مندی به پربارترین پروژه‌ها برای تقویت صنایع ملی و افزایش بهره وری آنها و تامین نیازهای بازار محلی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تاکید کرد.

منبع : تشرین

امتیاز شما