dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. مجموعه نمایشگاه‌های تخصصی سوریه از پنجشنبه هفته آینده با مشارکت 120 شرکت آغاز می‌شود.
۱۴۰۳/۰۲/۲۶

مجموعه نمایشگاه‌های تخصصی سوریه از پنجشنبه هفته آینده با مشارکت 120 شرکت آغاز می‌شود.

با مشارکت حدود 120 شرکت داخلی، عربی و خارجی، مجموعه ای از نمایشگاه‌های تخصصی سوریه، که شامل نمایشگاه بین المللی ساختمان، ساخت و ساز و زیرساخت سوریه «تکنوبیلد»، نمایشگاه انرژی، برق و اتوماسیون صنعتی"سیریا انیرجی"، و نمایشگاه بین المللی صنعتی سوریه «سینکس» شب پنجشنبه هفته آینده راه اندازی می‌شود.
مجموعه نمایشگاه‌های تخصصی سوریه از پنجشنبه هفته آینده با مشارکت 120 شرکت آغاز می‌شود.


موفق طیاره مدیرکل سازمان طیاره که تنظیم کننده نمایشگاه‌ها توضیح داد: این رویدادها به مدت پنج روز ادامه دارد و شامل نمونه‌هایی از آخرین تجهیزات و فناوری‌های خدمات داخلی و بین‌المللی تولید شده در زمینه‌های ساختمان و ساخت و ساز، املاک و خدمات مهندسی ، روکش داخلی و خارجی و جدیدترین فناوری‌های برق و انرژی تجدیدپذیر، لوازم صنعتی، تجهیزات و خدمات است.

طیاره خاطرنشان کرد: این مجموعه نمایشگاه‌ها با هدف جذب همه طرف های مرتبط با روند بازسازی و در پاسخ به واقعیتی که سوریه در حال تجربه آن است و اهمیت مشارکت در فعالیتهای تجاری و اقتصادی ملی و جذب سرمایه‌های مهاجران برگزار می‌شود.

طیاره معتقد است که این نمایشگاه‌ها جهت تشویق شرکت های ملی از بخش های دولتی و خصوصی و ایجاد انگیزه در آنها برای سرمایه گذاری در زمینه بازسازی سوریه است.

ساعت بازدید از این نمایشگاه‌ها
از ساعت ۴ تا ۱۰.۳۰ شب
رفت وبرگشت رایگان به شهرک نمایشگاهی با اتوبوس
از زیر پل رئیس ساعت ۳.۳۰
و از محله جارامانا ساعت ۵ وساعت ۷ می‌باشد.

منبع : خبر گزارى جمهورى عربى سورىه " سانا "

امتیاز شما