۱۴۰۳/۰۱/۱۳

بازدید وزرای مسکن و نفت از معادن فسفات در حومه حمص

مهندس سهیل عبداللطیف وزیر مسکن و دکتر فراس قدور، وزیر نفت و منابع معدنی از کار در معادن خنیفیس، الابتر و الشرقیه و پالایش فسفات در صحرای پالمیرا بازدید کردند.
بازدید وزرای مسکن و نفت از معادن فسفات در حومه حمص


دو وزیر بر اهمیت سرمایه گذاری انرژی شرکت ها و موسسات ساختمانی در تولید مقادیر مورد نیاز فسفات مطابق با بهترین مشخصات تاکید کردند.

منبع : خبر گزارى جمهورى عربى سورى

امتیاز شما