۱۴۰۳/۰۱/۱۲

اعطای مجوز سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در استان حلب با هزینه 7.3 میلیارد لیره

سازمان سرمایه گذاری سوریه مجوز سرمایه گذاری برای یک پروژه ای حمل و نقل مسافران و گروه‌های گردشگری در داخل و خارج از کشور در استان حلب اعطا کرد.
اعطای مجوز سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل  در استان حلب با هزینه 7.3 میلیارد لیره


این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد که این پروژه 43 فرصت شغلی را فراهم می‌کند.
وهزینه تخمینی آن بیش از 7.3 میلیارد لیرسوریه است.
با اشاره به اینکه این پروژه شامل 15 اتوبوس (پولمن یا معمولی) با 26 صندلی به بالا می‌باشد.

منبع : خبر گزارى جمهورى عربى سورى

امتیاز شما