dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. گفتگوی وزیر بهداشت با کاردار سفارت عراق در دمشق درباره همکاری در حوزه بهداشت
۱۴۰۲/۰۶/۲۳

گفتگوی وزیر بهداشت با کاردار سفارت عراق در دمشق درباره همکاری در حوزه بهداشت

وزیر بهداشت با کاردار سفارت عراق در دمشق راه‌های ارتقای همکاری و هماهنگی در حوزه بهداشت و درمان را بررسی کرد.
گفتگوی وزیر بهداشت با کاردار سفارت عراق در دمشق درباره همکاری در حوزه بهداشت

محور این نشست توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات به‌ویژه در حوزه صنایع دارویی و تشکیل کمیته‌های فنی مشترک بین دو طرف برای پیگیری همکاری‌های بهداشتی و ترویج گردشگری پزشکی بود.

وزیر بهداشت بر لزوم توسعه روابط مشترک در بخش بهداشت به‌ویژه درزمینه ثبت دارو و صادرات آنها به بازار عراق تأکید کرد.

کاردار سفارت عراق در دمشق نیز به‌نوبه خود بر عمق روابط دو کشور در همه سطوح تأکید کرد.

وی بر اهمیت تقویت همکاری‌ها درزمینه مختلف بهداشتی و بهره‌مندی از تخصص‌های پزشکی سوریه مانند فوریت‌های پزشکی تأکید کرد.

منبع: خبرگزاری جمهوری عربی سوریه

امتیاز شما