dd skin builder : The file '/files/SchoolSolar/widgets/w_49930.ascx' does not exist. رئیس جمهور اسد با شاهزاده محمد بن سلمان در مورد روابط دو کشور برادر و تحولات در عرصه عربی گفتگو کرد
۱۴۰۲/۰۲/۲۹

رئیس جمهور اسد با شاهزاده محمد بن سلمان در مورد روابط دو کشور برادر و تحولات در عرصه عربی گفتگو کرد

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی رئیس جمهور بشار اسد را به حضور پذیرفت.
رئیس جمهور اسد با شاهزاده محمد بن سلمان در مورد روابط دو کشور برادر و تحولات در عرصه عربی گفتگو کرد

در این دیدار، روابط دوجانبه بین دو کشور برادر و تحولات عرصه عربی با توجه به فضای مثبت در روابط عربی-عربی که نشان‌دهنده رویکرد جمعی نسبت به دیدگاه‌های مشترک است که نشست جده ثمر آن بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور اسد از تلاش های عربستان سعودی در سطح دستیابی به نزدیکی عرب و ایجاد فضای سیاسی که به اقدام مشترک بین کشورهای عربی برای دستیابی به منافع مردم کمک می‌کند، قدردانی کرد.
رئیس جمهور اسد موفقیت اجلاس جده را به ولیعهد تبریک گفت، با توجه به اینکه این اجلاس به انسجام بیشتر عرب کمک می‌کند.
رئیس جمهور اسد و شاهزاده محمد بن سلمان از بازگشت روابط معمول بین سوریه و عربستان سعودی به گونه ای که از ثبات منطقه حمایت می‌کند و به اقدامات مشترک عرب کمک می‌کند، را ستودند

امتیاز شما