۱۴۰۲/۰۲/۲۸

گفتوگوهای سوریه و سلطان نشین عمان برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور

دکتر سعید بن محمد بن احمد الصقری، وزیر اقتصاد سلطان نشین عمان امروز با دکتر ادریس میا، سفیر سوریه در سلطان نشین عمان دیدار و با وی افق های تقویت روابط اقتصادی دوجانبه بین دو کشور را بحث و بررسی کرد.
گفتوگوهای سوریه و سلطان نشین عمان برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور

در جریان این دیدار واقعیت روابط اقتصادی دو کشور برادر و راهکارهای بهبود آن در همه زمینه‌ها بررسی شد.

امتیاز شما