۱۴۰۲/۰۲/۲۷

جزییات سبد تجاری ایران و سوریه در سال ۱۴۰۱

مجموع مبادلات تجاری ایران و سوریه در سال گذشته نشان از رشد حدود ۹ درصدی در قیاس با سال ۱۴۰۰ دارد. صادرات ایران به سوریه با افزایش و واردات از این کشور در بازه زمانی مورد بررسی کاهش پیدا کرده است.
جزییات سبد تجاری ایران و سوریه در سال ۱۴۰۱

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۴۶ هزار و ۹۴۷ تن انواع محصولات مختلف به ارزشی بالغ بر ۲۴۱ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار انواع محصولات مختلف از ایران به سوریه صادر شده است که از نظر درآمد ارزی ۱۰.۷۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

در همین بازه زمانی ۲۱۴ هزار و ۸۱۱ تن انواع محصولات مختلف در هفت ردیف تعرفه مختلف به ارزشی بالغ بر ۲۸ میلیون و ۵۱۴ هزار دلار از سوریه به ایران وارد شده است که با کاهش ۵.۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

مجموع مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به بیش از ۲۷۰ میلیون و ۲۵۴ هزار دلار می‌رسد.

امتیاز شما