۱۴۰۱/۱۲/۱۰

اعلام آمادگی ایران و جمهوری چک برای تعمیق روابط اقتصادی.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس سازمان صنایع کوچک و صنایع دستی جمهوری چک، بر تعمیق روابط اقتصادی دوکشور تاکید کردند.
اعلام آمادگی ایران و جمهوری چک برای تعمیق روابط اقتصادی.

«علی رسولیان» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران  در ارتباط تصویری با «جوزف یاروش» رئیس سازمان صنایع کوچک و صنایع دستی جمهوری چک، مهمترین راهکارهای افزایش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و چک در حوزه صنایع کوچک و متوسط (SME) و شهرک‌های صنعتی را بررسی کردند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه راه همکاری‌های مشترک میان دو کشور در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) برای ارتقای مراودات اقتصادی، گفت: "با تدوین چارچوب همکاری و برنامه عمل، روند ارتقای مراودات تجاری و صنعتی به صورت گام به گام جلو می‌رود."

رئیس سازمان صنایع کوچک و صنایع دستی جمهوری چک نیز آمادگی این کشور برای ارتقای مراودات تجاری با ایران با تکیه بر ظرفیت صنایع کوچک را اعلام کرد و گفت: "برای تدوین یک چارچوب مشخص همکاری‌ها برای ارتقای مراودات تجاری صنایع دو کشور آماده هستیم."

امتیاز شما