۱۴۰۱/۱۱/۱۲

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳.

صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ از ورود اقتصاد انگلیس به رکود در این سال و افت شدید رشد اقتصادی منطقه یورو خبر داد.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳.

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است اقتصاد جهان در سال جاری میلادی به طور متوسط ۲.۹ درصد رشد کند که کمتر از رشد ۳.۴ درصدی ثبت شده در سال ۲۰۲۲ است.

منبع خبر.

امتیاز شما