۱۴۰۱/۱۱/۰۹

ازسرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی سوریه میان دمشق و بغداد.

شرکت هواپیمایی سوریه اعلام کرد که پروازهای مستقیم خود را از فرودگاه دمشق به فرودگاه بغداد از دوم فبرایر آینده از سر می‌گیرد.
ازسرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی سوریه میان دمشق و بغداد.

مهندس عبیده جبرائیل مدیر کل شرکت هواپیمایی سوریه، در بیانیه ای به سانا اعلام کرد که از دوم فبرایر آینده دو پرواز در هفته از دمشق به بغداد در روزهای (یکشنبه و پنجشنبه) انجام خواهد شد.
وی توضیح داد: پس از دو سال وقفه، با توجه به افزایش تقاضا برای سفر بین سوریه و عراق و سود اقتصادی از آن، پروازهای بغداد از طریق فرودگاه بین المللی دمشق از سر گرفته می‌شود.

منبع خبر

امتیاز شما