۱۴۰۱/۱۰/۰۵
سوریه:

امضای تفاهم نامه بین وزارت تجارت داخلی و انجمن دوستی ایران و سوریه

وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده با انجمن دوستی ایران و سوریه یک تفاهم نامه در مورد فعال کردن توافق نامه‌های مبادله ای بین دو طرف و تامین تمام مواد اولیه مورد نیاز سوریه را امضا کرد.
امضای تفاهم نامه بین وزارت تجارت داخلی و انجمن دوستی ایران و سوریه

بر اساس این تفاهم نامه دو طرف برای ایجاد یک شرکت مشترک سوری – ایرانی بین موسسه تجارت سوریه و طرف ایرانی کار می‌کنند.
دکتر عمرو سالم، وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده با آیت الله حسن اختری، رئیس انجمن دوستی ایران و سوریه و هیئت همراه خود دیدار و با وی و راه‌های تقویت و توسعه روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری را بحث و بررسی کرد. وزیر سالم بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه در تمام سطوح برای ارتقای روابط بین رهبری دو کشور و بر عمق روابط سوریه و ایران تاکید کرد.
به نوبه خود اختری بر اهمیت تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف به طور کلی و تامین مواد اولیه برای شهروندان سوری به ویژه مواد غذایی تاکید کرد.

🔘منبع خبر

امتیاز شما