اللغة العربیة
ارتباط با ما

ارتباط با ما

کاربران گرامی برای برقراری تماس با ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید

  نشانی ما:
دفتر ایران: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان نهم، پلاک5
دفتر دمشق: مزة فیلات غربیة، خیابان المقدادبن عمرو، مقابل المحاربین القدماء و ضحایا الحرب
دفتر حلب: حی السبیل، جانب دوار نقابة المهندسین، البناء رقم 4


تلفن دفتر ایـران:  00982188719070
تلفن دفتر دمشق:
00963116115896 - موبایل دفتر دمشق: 00963989656767

تلفن دفتر حلـب:  00963212669283 - موبایل دفتر حلب: 00963984300666


آدرس پست الکترونیک ir-sy.erdh@syriran.ir