اللغة العربیة
درباره ما

درباره ما

💠 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه 💠

مرکز تنمیة العلاقات الاقتصادیة الایرانیة السوریة

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه به دنبال بهره‌گیری از مجموعه توانمندی‌های کشور در جهت رفع موانع و گسترش روابط اقتصادی دو کشور از جمله پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اعتلای این روابط و پیگیری تحقق توافق‌ها و تفاهم‌های حاصله در کمیسیون عالی مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه با همکاری بخش‌های دولتی به ویژه طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی و نیز بهره‌گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی به منظور مدیریت واحد و یکپارچه می‌باشد.