اللغة العربیة
شهر حلب افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات برقی ساخت ایران. شهر حلب آدرس: "خیابان بیمارستان الرازی - جنب اتحادیه وکلا" این نمایشگاه شامل مدل هایی از جدیدترین تجهیزات الکتریکی و صنایع ایران در زمینه انرژی الکتریکی می‌باشد