۱۴۰۲/۰۸/۲۸

مجوز واردات سرامیک و کاهش قیمت شاخص به ازا هر متر مربع صادر شد

مطابق درخواست اتاق بازرگانی دمشق این درخواست بررسی و تایید گردید. بر اساس این مجوز قیمت شاخص به ازا هر متر مربع 9 دلار تصویب گردید. همچنین نمونه‌هایی که در داخل سوریه تولید میگردند جهت حمایت از تولید داخلی با اضافه بهای هر متر مربع 10000 لیر سوری مجوز واردات خواهند گرفت.
مجوز واردات سرامیک و کاهش قیمت شاخص به ازا هر متر مربع صادر شد

منبع: نخست وزیر سوریه

امتیاز شما