۱۴۰۲/۰۸/۱۸

المقداد برای مشارکت در نشست مقدماتی مجلس اتحادیه کشورهای عربی در سطح وزیران وارد ریاض شد

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران امروز برای مشارکت در نشست مقدماتی مجلس اتحادیه کشورهای عربی در سطح وزیران وارد ریاض شد.
المقداد برای مشارکت در نشست مقدماتی مجلس اتحادیه کشورهای عربی در سطح وزیران وارد ریاض شد

وزیر المقداد در بدو ورود به فرودگاه بین المللی پادشاه خالد توسط وزیر تام الاختیار العتیبی و کادر سفارت سوریه در ریاض مورد استقبال قرار گرفت.

بسام الصباغ نایب وزیر امور خارجه و دکتر ایمن سوسان معاون وزیر و سفیر حسام الدین آلا نماینده دایم جمهوری عربی سوریه در اتحادیه کشورهای عربی وزیر المقداد در این سفر را همراهی کردند.

منبع: خبرگزاری جمهوری عربی سوریه

امتیاز شما