۱۴۰۲/۰۸/۱۴

معاون ارزی بانک مرکزی به دوبی و پکن سفر کرد

معاون ارزی بانک مرکزی برای توسعه مناسبات پولی و بانکی به دوبی و پکن سفر کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی به دوبی و پکن سفر کرد

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، محمد آرام روز شنبه ۱۳ آبان ماه به منظور توسعه مناسبات پولی و بانکی و رایزنی و گفت وگو با همتایان چینی خود، وارد چین شد.

وی پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ آبان ماه نیز برای افزایش همکاری‌های دوجانبه به امارات عربی متحده سفر کرده بود.

امتیاز شما