۱۴۰۲/۰۳/۰۱

پروژهای جدید سرمایه‌گذاری معدنی... وزیر نفت بشارت می دهد، و معاون وزیر برق به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر توجه می‌کند.

وزیر نفت و منابع معدنی، دکتر فراس قدور، اعلام کرد که 9 فرصت سرمایه گذاری در دفتر سرمایه گذاری در زمینه بازالت، آسفالت و ماسه کوارتز ارائه شده است که همه آنها در محدوده قوانین سرمایه گذاری سوریه قرار می‌گیرند.
پروژهای جدید سرمایه‌گذاری معدنی... وزیر نفت بشارت می دهد، و معاون وزیر برق به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر توجه می‌کند.

در حاشیه کارگاه تخصصی سازمان زمین شناسی و منابع معدنی با همکاری انجمن زمین شناسی سوریه برای معرفی مواد خام صنعتی، قدور در بیانیه ای به تشرین، تایید کرد که توافق با بسیاری از کشورهای دوست وعربی با هدف از همکاری است و همه فرصت ها هنوز مورد بحث است.

در این کارگاه، آقای سمیر الاسد مدیر کل سازمان زمین شناسی و رئیس هیئت مدیره انجمن زمین شناسی سوریه، گفت گو خود را با تعریف برخی از مواد خام صنعت و ثروت زیرزمینی که سوریه در اختیار دارد، صنعت از نظر موقعیت جغرافیایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متنوع است که به آن اهمیت اقتصادی متفاوتی می دهد.

امتیاز شما