۱۴۰۱/۱۲/۲۸

گفتگوهای هیئت اتاق صنعت دمشق و حومه با اتحادیه غرفه صنعت و بازرگانی امان و اردن در مورد ارتقای همکاری‌های مشترک.

گفتگوهای هیئت اتاق صنعت دمشق و حومه با اتحادیه غرفه صنعت و بازرگانی امان و اردن در مورد ارتقای همکاری‌های مشترک.
گفتگوهای هیئت اتاق صنعت دمشق و حومه با اتحادیه غرفه صنعت و بازرگانی امان و اردن در مورد ارتقای همکاری‌های مشترک.

هیأت اتاق صنعت دمشق و حومه آن به ریاست آقای غزوان المصری، رئیس فدراسیون اتاق‌های صنایع سوریه و رئیس هیئت مدیره اتاق صنعت دمشق و حومه، در نشستی که در پایتخت اردن با هیئت مدیره اتاق صنعت و بازرگانی امان و اردن به ریاست آقای فتحی الجغبیر برگزار شد، جنبه‌های همکاری و راه‌های توسعه روابط تجاری دو کشور و تشویق به صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و فعال سازی قراردادهای گفتگو کرد.

فتحی الجغبیر، رئیس هیئت مدیره اتاق صنعت و تجارت امان، بر همبستگی متقابل دو ملت تاکید کرد و به خانواده‌های زلزله زدگان تسلیت گفت. از سوی دیگر، الجفبیر به تلاش اتاق‌های صنعت اردن برای تبدیل این نشست به آغاز مرحله‌ای مثبت اشاره کرد، زیرا در آن به تقویت همکاری‌ها برای غلبه بر مشکلات و ارتقاء سطح روابط توجه زیادی شده است.

منبع خبر .

امتیاز شما