۱۴۰۱/۱۲/۱۷

خرید ارز پتروشیمی و صادراتی‌ در صرافی‌ ها مجاز شد.

با تصمیم بانک مرکزی خرید منابع حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی در صرافی‌ها مجاز شد
خرید ارز پتروشیمی و صادراتی‌ در صرافی‌ ها مجاز شد.

با تصمیم بانک مرکزی خرید منابع حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و همچنین شرکت های زیرمجموعه سازمان توسعه و‌نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در چهارچوب تالار حواله ارز (تالار دوم سامانه نیما) علاوه بر صرافی‌های بانکی در صرافی‌های تضامنی نیز مجاز شد.

امتیاز شما