۱۴۰۱/۱۲/۱۳

حمایت از طرح‌های دانش بنیان صنعت برق تا سقف ۵ میلیارد تومان.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق گفت: طرح‌های دانش بنیان صنعت برق تا سقف ۵ میلیارد تومان مورد حمایت قرار می‌گیرند.
حمایت از طرح‌های دانش بنیان صنعت برق تا سقف ۵ میلیارد تومان.

«سپهر برزی مهر» رو شنبه در مراسم تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی افزود: همچنین هر طرحی که اولویت آن محرز شود مورد حمایت فناورانه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اکنون زیست‌بوم فناوری نیرو در حال شکل‌گیری است و برای حمایت از طرح‌های فناورانه در حال فعالیت است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق گفت: ظرفیت خوبی با همکاری وزارت نیرو و توانیر برای حمایت از دانش بنیان‌ها و طرح‌های فناور در حال پیگیری است.

برزی مهر ادامه داد: صندوق برق و انرژی ماموریت خود را برای تجاری سازی محصولات آغاز کرده و انواع ظرفیت‌های مالی را می‌تواند. فراهم کند.

وی ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری طرح به عنوان سرمایه‌گذار در کنار فناور برای ورود به بازار همراهی می‌شود و طرح‌های پر ریسک را حمایت کرده تا فناور با ریسک کمتری اقدام کند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی با بیان اینکه اگر طرحی منتج از پژوهش آماده پژوهش باشد انواع تسهیلات نمونه سازی، سرمایه در گردش و همکاری در ارزیابی‌های فنی و اقتصادی صندوق به این شرکت‌ها پرداخت و اطمینان سازی را به طرح خواهیم داد.

برزی مهر خاطرنشان کرد: صندوق در حال حاضر در چند طرح ورود پیدا کرده و به مرحله تولید رسیده‌اند و در ادامه نیز هر طرحی که اهمیت آن محرز شود در اولویت حمایتی قرار گرفته و در بازده ۳ تا ۵ سال حمایت فناور صورت می‌گیرد البته سقف طرح‌های دانش بنیان ۵ میلیارد است.

عباس بحری معاون فناوری پژوهشگاه نیرو در ادامه، گفت: شرایط کنونی کشور در صنعت برق تولیدات داخلی حضور خوبی دارند؛ اما جا دارد در تخصصی سازی وارد شده و از طریق دادن کمک و صندوق و پشتیبانی برای تجاری سازی و تولید انبوه باید گام‌های بیشتری برداریم.

منبع خبر.

امتیاز شما