۱۴۰۱/۱۰/۲۶

واگذاری 6 مجوز تاسیس مزرعه دریایی پرورش ماهی در سواحل سوریه

مدیرکل اداره عمومی‌شیلات و منابع آبزیان سوریه، دکتر عبداللطیف علی از اعطای 6 مجوز اولیه برای ایجاد مزارع دریایی که 3 مورد آن ساحلی و 3 مزرعه شناور در قفس خبر داد.

مدیرکل اداره عمومی‌شیلات و منابع آبزیان، دکتر عبد اللطیف علی بیان کرد تولید ماهی‌های دریایی در آب‌های منطقه سالانه حدود 2500 تا 3000 تن برآورد می‌شود.

تولید ماهی آب شیرین 81 درصد از کل تولید ماهی در سوریه را تشکیل می‌دهد و بنابراین یک فرصت بسیار مهم برای افزایش تولید بومی‌پروتئین ماهی در سوریه و افزایش سهم سرانه گوشت ماهی در دسترس است و باید برای جبران کمبود ماهیان دریایی از طریق پرورش در قفس‌های شناور و استخرهای ساحلی حرکت کرد.

وی از اعطای 6 مجوز اولیه برای ایجاد مزارع دریایی که 3 مورد آن ساحلی و 3 مزرعه شناور در قفس خبر داد. یکی از این مزارع از طریق چهار قفس شناور اقدام به تکثیر و پرورش ماهی با یک میلیون و 100 هزار قطعه بچه ماهی دریایی کرده است. کار برای تکمیل قسمت زمینی پروژه توسط مالک مزرعه (حوضچه‌های خاک، ساختمان اداری و انبارها) در حال انجام است و 5 مزرعه باقی مانده درحال حاضر در حال انجام است. تهیه و ملزومات آنها وارد می‌شود، زیرا این سازمان کلیه تسهیلات را برای واردات ملزومات ایجاد این مزارع با همکاری وزارت اقتصاد و تجارت خارجی فراهم می‌کند.

عبد اللطیف علی بیان کرد این سازمان برای تشویق سرمایه‌گذاری در این زمینه فعالیت می‌کند، وزارت کشاورزی مکان‌های تعیین شده برای ایجاد مزارع پرورش ماهی در اموال عمومی دریایی را به برخی از سرمایه گذارانی که مایل به ایجاد چنین پروژه‌هایی هستندواگذار می‌کند.

عبد اللطیف علی با اشاره به اینکه طرح های پرورش ماهی در قفس های شناور و مزارع سنتی خاکی در قانون سرمایه گذاری شماره 18 گنجانده شده است، خاطرنشان کرد: این سازمان برای تشویق سرمایه گذاران به ایجاد مزارع پرورش ماهی، اقدام به ایجاد کارخانه تکثیر بچه ماهی برای تولید بچه ماهیان دریایی می‌کند. این پروژه در فهرست اولویت‌های پروژه‌هایی است که قرار است ایجاد شود که هماهنگی با فائو و اداره کل شیلات (GFCM) برای ارائه کمک‌های فنی  به این سازمان در ایجاد آن در حال انجام است. با همراهی کارشناس فنی تاسیس تکثیر بچه ماهی از مکان پیشنهادی در ایستگاه تحقیقاتی سازمان در شهر السن بازدید و مکان و مساحت آن مشخص شد، علاوه بر آن سازمان پس از تاسیس، کادر تخصصی را برای کار در تکثیر بچه ماهی تربیت خواهد کرد و همچنین در حال توسعه کارخانه خوراک مستقر در مرکز تحقیقات است. که آزمایشگاه تخصصی تغذیه ماهی است و در لیست سرمایه گذاری در چارچوب برنامه برای سال 2023 قرار گرفته است. 
این مقام طرحی را برای توسعه این بخش تهیه کرده است، زیرا تولید ماهی سوریه در سال 2021 به 10414 تن افزایش یافت، پس از اینکه در طول بحران به 2900 تن در سال 2015 کاهش یافته بود.

🔘منبع خبر

امتیاز شما