۱۴۰۱/۱۰/۱۸

830 واحد تولیدی فعال در شهر صنعتی شیخ نجار حلب

مدیر شهر صنعتی شیخ نجار حازم عجان توضیح داد: تعداد واحدهای صنعتی که در سال گذشته در شهر صنعتی وارد تولید شده‌اند به 90 واحد صنعتی رسیده است که مجموعاً به عدد 830 واحد تولیدی فعال در شهر صنعتی دست یافته است.

حجم سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی شیخ نجار در استان حلب تا پایان سال 2022 بیش از 101 میلیارد لیر سوریه بوده است، در حالی که مجموع حجم دفاتر سرمایه‌گذاری از تاریخ تاسیس شهر صنعتی تا پایان سال جاری بیش از 410 میلیارد لیر سوریه بوده است.

حازم عجان خاطرنشان کرد: هیئت مدیره شهرک صنعتی شیخ نجار در برنامه کاری خود برای سال 2023 توسعه بُعد خدماتی در داخل شهر را با توسعه سیستم برق و توسعه ایستگاه‌های پمپاژ آب شرب و آب مصرفی برای مقاصد صنعتی قرار داده؛ با هدف دستیابی به ثبات در ارائه این خدمات و تامین زیرساخت‌ها برای کلیه واحدهای صنعتی.

وی افزود: برای جذب بیشتر پروژه‌ها بر روی انرژی‌های جایگزین در داخل شهر صنعتی کار در حال انجام است، زیرا شورای شهر صنعتی سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه انرژی جایگزین در داخل شهر تایید کرده است

🔘منبع خبر

امتیاز شما