۱۴۰۱/۱۰/۱۷

تمرکز کابینه دولت بر اجرای پروژه‌های ارزش افزوده در راستای افزایش تولید و ارتقای وضعیت خدمات.

هیات وزیران به ریاست مهندس حسین عرنوس تاکید کرد که همه وزارتخانه‌ها باید کار را برای اجرای برنامه 2023 در اولویت قرار دهند.
تمرکز کابینه دولت بر اجرای پروژه‌های ارزش افزوده در راستای افزایش تولید و ارتقای وضعیت خدمات.

و بر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار که به ارزش افزوده در جهت افزایش تولید و بهبود وضعیت خدمات ارائه شده به شهروندان در بخش‌های مختلف تمرکز کنند.

هیئت وزیران راه‌های بهره‌‌وری هرچه بیشتر از کادرهای پزشکی شاغل در ادارات دولتی را به نحوی که به تقویت توانمندی‌های نظام ملی پزشکی و سلامت کمک کند، مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این جلسه مجدداً بر ارائه کلیه تسهیلات به بخش خصوصی به عنوان شریک اساسی در روند ساخت و ساز اقتصادی، بازسازی و احیای واقعیت سرمایه گذاری و فرآیند تولیدی تأکید کرد.

منبع خبر .

امتیاز شما