۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سوریه: اعطای مجوز سرمایه گذاری برای پروژه صنعت سیمان سفید با ظرفیت تولید 250 هزار تن در سال.

سازمان سرمایه گذاری سوریه مجوز سرمایه گذاری برای پروژه صنعت سیمان سفید در حومه استان دمشق / شهر صنعتی عدرا را با هزینه تخمینی بیش از 70 میلیارد لیر سوریه اعطا می‌کند. انتظار می رود این پروژه 74 فرصت شغلی ایجاد کند.

اهمیت این پروژه در این است که این پروژه اولین در نوع خود است و به دلیل ارتباط نزدیک با بخش ساختمان و ساخت و ساز و بخش زیرساخت، یکی از صنایع اساسی و استراتژیک اصلی محسوب می‌شود و به پاسخگویی به رشد روزافزون کمک می‌کند. تقاضا برای کیفیت سیمان سفید و دستیابی به خودکفایی.
این پروژه با تکیه بر استفاده از بهترین ابزارهای تکنولوژی روز به منظور دستیابی به بهترین سطح کیفی محصول، افزایش میزان تولید و رفع نیاز بازار رو به رشد به سیمان است.
شایان ذکر است مدت زمان تأسیس پروژه از تاریخ اعطای پروانه سرمایه گذاری 28 ماه می‌باشد و تاریخ اعطای مجوز شروع اجرای طرح طبق جدول زمانی مصوب کمیسیون محسوب می‌شود.

منبع خبر

امتیاز شما